top of page

Onze vakgebieden

U kan bij Alpha Studieburo terecht voor:

 

Topografische activiteiten:

landmeter-expert - situatiemetingen - uitslagmetingen - coördinaten - hoogtemetingen - precisiemetingen - industriële topografie - metingen gebouwen - metingen terreinen - grondverzet - elevatiemetingen - plaatsbeschrijving - prekadastratie

Grondonderzoeken

laboratorium fysisch grondonderzoek - terreinproeven Standaardbestek 250 - grondmechanische terreinproeven - seismisch grondonderzoek

 

Juridische dossiers 

aanvraag omgevingsvergunning - stedenbouwkundige aanvraag - milieuvergunningsaanvraag - publiciteitsaanvraag - sloopaanvraag - aanvraag/melding bemaling 

 

Stabiliteitsstudies

statische en dynamische berekeningen beton en staal - metselwerken - houtbouw - kunststoffen

 

Geotechnische Studies 

grondwatertransport  - funderingstechnieken - zettingsberekeningen - grondverbeteringstechnieken - grondwaterbeheersing - consolidatieberekening - grondstabiliteit - dijkstabilisatiewerken - kademuren - grondkeringen - verankeringstechnieken - gronddynamica - complexe grondmodellen

Milieutechnische studies
geohydrologische studies - transport van verontreiniging in het grondwater - consolidatie en stabilisatie van slib - stabiliteitsstudies waterbekkens - studies terrils - ontwerp, inrichting en begeleiding uitvoering van stortplaatsen

Studies van opslag en distributie van gevaarlijke stoffen
tankparken bovengrondse opslagtanks - ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen - service-stations - zoneringsplannen: zoneringsboek

Milieustudies
Geluidsstudies (erkende Vlaremdeskundige) -corrosiviteitsonderzoeken - inrichting & milieuvergunning stortplaatsen

Infrastructuurwerken - Openbare werken
bouwkundige engineering en infrastructurele engineering van:
wegeniswerken - industriële gebouwen - retail gebouwen - inrichting van de oude industrieterreinen - bulkopslag - kademuren en havenbouw - bruggenbouw - haventerminals - ruimtelijke planning en
verkeer - rioleringen (Aquafin, openbare besturen en industrie) - collectoren - waterzuiveringsstations - afvalverwerkingsvoorzieningen - duikers, inbuizingen - elektrische laadpalen

Voor meer info of voor een vrijblijvende offerte, aarzel niet ons te contacteren!

iStock-473683922_Resize.jpg

Alpha Studieburo bv

Voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte, aarzel niet Alpha Studieburo te contacteren! Wij staan tot uw dienst!

bottom of page