Onze vakgebieden

U kan bij Alpha Studieburo terecht voor:

Topografische activiteiten:

landmeter-expert - verkaveling - situatiemetingen - uitslagmetingen - coördinaten -hoogtemetingen - precisiemetingen - metingen gebouwen - metingen terreinen - locatiemetingen - grondverzet - elevatiemetingen - plaatsbeschrijving

Grondonderzoeken
laboratorium fysisch grondonderzoek - terreinproeven Standaardbestek 250 - grondmechanisch terreinproeven - seismisch grondonderzoek

Erkend Controlebureau voor studie en uitvoering
OPMAAK JURIDISCHE STUDIES stedenbouwkundige aanvragen - milieuvergunningsaanvragen - publiciteitsvergunningsaanvragen - sloopaanvragen - lozingsaanvragen - afvalverwerkingsaanvragen

Stabiliteitsstudies
statische en dynamische berekeningen beton en staal - metselwerken houtbouw kunststoffen

Geotechnische Studies
grondwatertransport  - funderingstechnieken - zettingsberekeningen -grondverbeteringstechnieken - grondwaterbeheersing - consolidatieberekening -  grondstabiliteit - dijkstabilisatiewerken - kademuren - grondkeringen -verankeringstechnieken - gronddynamische studies - complex grondmodellen

Milieutechnische studies
geohydrologische studies - transport van verontreiniging in het grondwater - consolidatie en stabilisatie van slib - stabiliteitsstudies waterbekkens - studies terrils - ontwerp, inrichting en begeleiding
uitvoering van stortplaatsen

Studies van opslag en distributie van gevaarlijke stoffen
tankparken bovengrondse opslagtanks - ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen - service-stations - zoneringsplannen: zoneringsboek

Milieustudies
milieu-audit - externe milieu-coördinator - - geluidsstudies (erkende Vlaremdeskundigen) -corrosiviteitsonderzoeken - inrichting & milieuvergunning stortplaatsen

Infrastructuurwerken - Openbare werken
bouwkundige engineering en infrastructurele engineering van:
wegeniswerken - industriële gebouwen - inrichting van de oude industrieterreinen en parken - kademuren en havenbouw - bruggenbouw - haventerminals - ruimtelijke planning en
verkeer - rioleringen (Aquafin, openbare besturen en industrie) - collectoren - waterzuiveringsstations - afvalverwerkingsvoorzieningen - duikers, inbuizingen

Voor meer info of voor een vrijblijvende offerte, aarzel niet ons te contacteren!

Alpha Studieburo

Alpha Studieburo

Voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte, aarzel niet Alpha Studieburo te contacteren! Wij staan tot uw dienst!