Alpha Studieburo

Alpha Studieburo BVBA werd in 1978 opgericht als ingenieursbureau civiele techniek en stabiliteit, in hoofdzaak actief in de industriebouw en openbare werken.

In de voorbije 15 jaren werden deze activiteiten verder uitgebreid en specialiseerde het bureau zich als ingenieursbureau burgerlijke bouwkunde, geotechniek en milieu.

Alpha Studieburo is actief in de Benelux. Het hoofdkantoor is in  Deurne (Antwerpen), en heeft een vertegenwoordiging in Wallonië en het Groothertogdom Luxemburg.

Onze vakgebieden

Civiele techniek
Stabiliteitsstudies beton/staal
Wegenisontwerpen
Verkeersstudies
Openbare werken
Expertises
Exploitatiedossiers/

milieuaanvraagdossiers
Haalbaarheidsstudies
Bouwaanvragen / uitvoeringsdossiers

Geotechniek
Funderings- en stabiliteitsstudies (grondmechanica en gronddynamica)
Grondmechanisch laboratorium
Ontname grond- en watermonsters+analyse

Milieu
Milieuvergunningen
Akoestiek en trillingen
Erkend milieudeskundige VLAREM
Bodemcorrosie en kathodische bescherming
Grondwaterstroming en contaminantentransport
Externe milieucoördinator

Alpha Studieburo

Veiligheidstechnieken
Veiligheidsdeskundige niveau 1
ATEX-veiligheidscoördinatie
Risico-analyses

Topografie
Cad teken- en plotservice