top of page

Alpha-studieburo bv

Alpha-studieburo bv werd in 1978 opgericht als ingenieursbureau voor algemene bouw- en landmeetkunde door de heer Freddy Peiffer.

Vanaf het begin heeft Alpha-studieb.u.r.o. haar activiteiten ontwikkeld op het gebied van civieltechnische en infrastructuur ontwerpen, openbare werken en industriebouw.   Daarnaast heeft het ingenieursbureau zich gespecialiseerd in de petrochemische sector, met name tankstations, brandstofdepots en raffinaderijen.

In de afgelopen decennia heeft het bureau haar activiteiten verder uitgebreid en specialiseerde het zich op het gebied van stabiliteit, geotechniek en sanering, alsook milieu- en veiligheidsstudies en vergunningsaanvraagdossiers.

Deze activiteiten worden sinds 1998 beheerd door mevrouw ir. Gerda Peiffer en Prof. Dr. ir. Herman Peiffer als zaakvoerders.  Prof. Dr. Ir. Herman Peiffer is tevens professor aan de Universiteit Gent (Departement Ingenieurswetenschappen - Laboratorium voor Burgerlijke Bouwkunde-Geotechniek) en gecertificeerd geotechnisch expert GC3/D4 - BGG/BVIGRM. 

Ook geven we in de rand graag mee dat Alpha-studieburo de voorbije twee jaar heeft meegewerkt aan de studie van verdeelstations voor waterstof, waarbij twee maal een wereldprimeur werd behaald.

Het kantoor is gelegen te Deurne (Antwerpen), Oude  Bosuilbaan 15A en bestaat uit een 20-tal medewerkers.

Alpha-studieburo is actief in de Benelux. 

Onze vakgebieden

Civiele techniek
Stabiliteitsstudies beton/staal/hout
Wegenisontwerpen
Openbare werken
Expertises
Haalbaarheidsstudies
Stedenbouwkundig attest / stedenbouwkundige vergunning

Uitvoeringsdossiers

Geotechniek
Funderings- en stabiliteitsstudies (grondmechanica en gronddynamica)

Bemalingsstudies

Grondmechanisch laboratorium
Grond- en watermonsters + analyse

Plaatproeven

Slagsonderingen

SASW proeven

Milieu
Omgevingsvergunning/Milieuvergunning

Meldingen

Tijdelijke vergunning
Akoestiek en trillingen
Erkend milieudeskundige VLAREM
Grondwaterstroming en contaminantentransport
Opslag gevaarlijke stoffen

Stortplaatsen

349A5833.jpg

Veiligheidstechnieken
Veiligheidsdeskundige niveau 1
ATEX - zoneringsplan
Risico-analyses

Topografie
Industriële topografie

Opmetingen - opmetingsplan

Grensbepaling

Uitzettingswerken

Zettingsmetingen

Meetcampagnes bovengrondse opslagtanks

Prekadastrale registratie

Cad teken- en plotservice

bottom of page