top of page

Onze vakgebieden

U kan bij Alpha-studieburo terecht voor:

Topografische activiteiten:

landmeter-expert - situatiemetingen - uitzettingswerken - hoogtemetingen - zettingsmetingen - industriële topografie - metingen gebouwen - metingen terreinen - grondverzet - elevatiemetingen - meetcampagnes bovengrondse opslagtanks - plaatsbeschrijving - prekadastratie

Grondonderzoeken
laboratorium fysisch grondonderzoek - terreinproeven Standaardbestek 250 - grondmechanische terreinproeven - plaatproeven - slagsonderingen - seismisch grondonderzoek

Juridische dossiers 
aanvraag omgevingsvergunning - stedenbouwkundige aanvraag - milieuvergunningsaanvraag - publiciteitsaanvraag - sloopaanvraag - aanvraag/melding bemaling 

Stabiliteitsstudies
statische en dynamische berekeningen beton en staal - metselwerken - houtbouw - kunststoffen

Geotechnische Studies
grondwatertransport  - funderingstechnieken - zettingsberekeningen - grondverbeteringstechnieken - grondwaterbeheersing - consolidatieberekening - grondstabiliteit - dijkstabilisatiewerken - kademuren - grondkeringen - verankeringstechnieken - gronddynamica - complexe grondmodellen

Milieutechnische studies
geohydrologische studies - transport van verontreiniging in het grondwater - consolidatie en stabilisatie van slib - stabiliteitsstudies waterbekkens - studies terrils - ontwerp, inrichting en begeleiding uitvoering van stortplaatsen


Studies van opslag en distributie van gevaarlijke stoffen
tankparken bovengrondse opslagtanks - ondergrondse opslag van gevaarlijke stoffen - raffinaderij - depot - service-station - 

waterstof.

Veiligheid

ATEX

zoneringsplannen

Milieustudies
Geluidsstudies (erkende Vlaremdeskundige) - inrichting & milieuvergunning stortplaatsen

Infrastructuurwerken - Openbare werken
bouwkundige engineering - wegeniswerken - industriële gebouwen - retailgebouwen - inrichting van oude industrieterreinen - bulkopslag - kademuren en havenbouw - bruggenbouw - haventerminals - rioleringen (openbare besturen en industrie) - collectoren - waterzuiveringsstations -
afvalverwerkingsvoorzieningen - duikers, inbuizingen - elektrische laadpalen

Voor meer info of voor een vrijblijvende offerte, aarzel niet ons te contacteren!

iStock-473683922_Resize.jpg

Alpha-studieburo bv

Voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte, aarzel niet Alpha Studieburo te contacteren! Wij staan tot uw dienst!

bottom of page